CD Geestelijke liederen366x372

CD-Psalmen

Jan Zwart Koraalcantates

Dan zingen zij in God verblijd
     
    Facebook Instagram twitter
    Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter


    Christelijk Gemengd Koor Cantate Deo, Amersfoort
    o.l.v. Peter Eilander

    Johan van der Graaf, orgel
    Peter Eilander, vleugel
    Carla Martens & Eduard van Maanen, koorsolisten


    Op de cd staan de volgende liederen, allen in arrangementen van Peter Eilander (in alfabetische volgorde)

    Aan des Heilands voeten; Abba, Vader, U alleen; Alwetend Vader; Blijf met mij Heer’; Boven de starren; Genâ van God, hoe loof ik u; Geprezen zijn de Heer’; God enkel licht; Heb dank, o God van alle leven; Heer’, ik kom tot U; Het boek des levens; Hoor een heilig koor van stemmen; Jezus ga ons voor; Lof en aanbidding; Lof zij den Heer’ de almachtige Koning der ere; Nader, nog nader, U meer nabij; Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning en Zing van Zijn trouw.

    CD Geestelijke liederen
    € 12,50
    Aantal


    Christelijk Gemengd Koor Cantate Deo, Amersfoort
    o.l.v. Peter Eilander

    Arjan & Edith Post, trompet
    Marco den Toom, orgel.

    Op de cd staan de volgende Psalmen, allen in arrangementen van Peter Eilander

    Psalm 113, Psalm  5, Psalm 16, Psalm 26, Psalm 29, Psalm 68, Psalm 23, Psalm 80, Psalm 30, Psalm 45, Psalm 119, Psalm 9, Psalm 21, Psalm 123, Psalm 89, Psalm 46, Psalm 6 en Psalm 97.

    CD Psalmen
    € 16,90
    Aantal


    Christelijk Gemengd Koor Cantate Deo, Amersfoort 
    o.l.v. Peter Eilander

    Everhard
    Zwart, orgel
    Peter van Essen, viool
    Riet den Hertog, sopraan   
    Joke de Vin, alt
     

     
    1.  Koraalcantate: De HEER is God en niemand meer
    2.  Morgenglans der eeuwigheid
    3.  Psalm 138
    4.  Koraalcantate: Een stem weerklinkt er schoon en luid
    5.  Pinksterbede
    6.  Koraalcantate: O Gij mijn troost, mijn zoet verlangen
    7.  Psalm 23
    8.  Choralcantate: Wach auf, du Geist der ersten zeugen
    9.  O Godd'lijk Lam, onschuldig
    10. Cantate over het Lutherlied: Een vaste burg is onze God.

    CD Jan Zwart Koraal Cantates
    € 8,00
    Aantal

    Dan zingen zij in God verblijd
    Christelijk Gemengd Koor Cantate Deo, Amersfoort 
    o.l.v. Peter Eilander
     

    Herman van Vliet, orgel


    Opnieuw verkrijgbaar !!

    Op de cd staan de volgende Psalmen:

    Psalm 98, Psalm 143, Psalm 81, Psalm 121, Psalm 49, Psalm 84, Psalm 105, Psalm 55, Psalm 87, Psalm 32, Psalm 23, Psalm 124 en Psalm 138

    CD Dan zingen zij in God verblijd
    € 7,50
    Aantal