CD Geestelijke liederen366x372

CD-Psalmen

Jan Zwart Koraalcantates

Dan zingen zij in God verblijd
   
  Facebook Instagram twitter
  Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter


  Christelijk Gemengd Koor Cantate Deo, Amersfoort
  o.l.v. Peter Eilander

  Johan van der Graaf, orgel
  Peter Eilander, vleugel
  Carla Martens & Eduard van Maanen, koorsolisten


  Op de cd staan de volgende liederen, allen in arrangementen van Peter Eilander (in alfabetische volgorde)

  Aan des Heilands voeten; Abba, Vader, U alleen; Alwetend Vader; Blijf met mij Heer’; Boven de starren; Genâ van God, hoe loof ik u; Geprezen zijn de Heer’; God enkel licht; Heb dank, o God van alle leven; Heer’, ik kom tot U; Het boek des levens; Hoor een heilig koor van stemmen; Jezus ga ons voor; Lof en aanbidding; Lof zij den Heer’ de almachtige Koning der ere; Nader, nog nader, U meer nabij; Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning en Zing van Zijn trouw.

  CD Geestelijke liederen
  € 12,50
  Aantal


  Christelijk Gemengd Koor Cantate Deo, Amersfoort
  o.l.v. Peter Eilander

  Arjan & Edith Post, trompet
  Marco den Toom, orgel.

  Op de cd staan de volgende Psalmen, allen in arrangementen van Peter Eilander

  Psalm 113, Psalm  5, Psalm 16, Psalm 26, Psalm 29, Psalm 68, Psalm 23, Psalm 80, Psalm 30, Psalm 45, Psalm 119, Psalm 9, Psalm 21, Psalm 123, Psalm 89, Psalm 46, Psalm 6 en Psalm 97.

  CD Psalmen
  € 16,90
  Aantal


  Christelijk Gemengd Koor Cantate Deo, Amersfoort 
  o.l.v. Peter Eilander

  Everhard
  Zwart, orgel
  Peter van Essen, viool
  Riet den Hertog, sopraan   
  Joke de Vin, alt
   

   
  1.  Koraalcantate: De HEER is God en niemand meer
  2.  Morgenglans der eeuwigheid
  3.  Psalm 138
  4.  Koraalcantate: Een stem weerklinkt er schoon en luid
  5.  Pinksterbede
  6.  Koraalcantate: O Gij mijn troost, mijn zoet verlangen
  7.  Psalm 23
  8.  Choralcantate: Wach auf, du Geist der ersten zeugen
  9.  O Godd'lijk Lam, onschuldig
  10. Cantate over het Lutherlied: Een vaste burg is onze God.

  CD Jan Zwart Koraal Cantates
  € 8,00
  Aantal

  Dan zingen zij in God verblijd
  Christelijk Gemengd Koor Cantate Deo, Amersfoort 
  o.l.v. Peter Eilander
   

  Herman van Vliet, orgel


  Opnieuw verkrijgbaar !!

  Op de cd staan de volgende Psalmen:

  Psalm 98, Psalm 143, Psalm 81, Psalm 121, Psalm 49, Psalm 84, Psalm 105, Psalm 55, Psalm 87, Psalm 32, Psalm 23, Psalm 124 en Psalm 138

  CD Dan zingen zij in God verblijd
  € 7,50
  Aantal