CD Geestelijke liederen366x372 CD Geestelijke liederen366x372 CD-Psalmen Jan Zwart Koraalcantates Dan zingen zij in God verblijd
N I E U W !        

Christelijk Gemengd Koor Cantate Deo, Amersfoort 

o.l.v. Peter Eilander

Everhard
Zwart, orgel
Peter van Essen, viool
Riet den Hertog, sopraan   
Joke de Vin, alt
 

 
1.  Koraalcantate: De HEER is God en niemand meer
2.  Morgenglans der eeuwigheid
3.  Psalm 138
4.  Koraalcantate: Een stem weerklinkt er schoon en luid
5.  Pinksterbede
6.  Koraalcantate: O Gij mijn troost, mijn zoet verlangen
7.  Psalm 23
8.  Choralcantate: Wach auf, du Geist der ersten zeugen
9.  O Godd'lijk Lam, onschuldig
10. Cantate over het Lutherlied: Een vaste burg is onze God.

CD Jan Zwart Koraal Cantates
€ 7,50
Aantal