CD Geestelijke liederen366x372 CD Geestelijke liederen366x372 CD-Psalmen Jan Zwart Koraalcantates Dan zingen zij in God verblijd

Christelijk Gemengd Koor Cantate Deo, Amersfoort 

o.l.v. Peter Eilander

Everhard
Zwart, orgel
Peter van Essen, viool
Riet den Hertog, sopraan   
Joke de Vin, alt
 

 
1.  Koraalcantate: De HEER is God en niemand meer
2.  Morgenglans der eeuwigheid
3.  Psalm 138
4.  Koraalcantate: Een stem weerklinkt er schoon en luid
5.  Pinksterbede
6.  Koraalcantate: O Gij mijn troost, mijn zoet verlangen
7.  Psalm 23
8.  Choralcantate: Wach auf, du Geist der ersten zeugen
9.  O Godd'lijk Lam, onschuldig
10. Cantate over het Lutherlied: Een vaste burg is onze God.

CD Jan Zwart Koraal Cantates
€ 7,50
Aantal