ANBI regeling

De Belastingdienst heeft Cantate Deo aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aftrekbaar van de  inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Op de website van de Belastingdienst is onze vermelding te controleren. 

Naam van de vereniging : Cantate Deo
RSIN/Fiscaal nummer : 8055.23728
KvK nummer : 40506933
Bankgegevens : NL92 INGB 0008 1206 59

Beloningsbeleid

De bestuurders genieten géén beloning voor hun werkzaamheden. Cantate Deo heeft geen medewerkers in dienst.

Beleidsplan

Het beleidsplan is op 30 januari 2014 vastgesteld in de ledenvergadering. Het beleidsplan is hier te downloaden.

Financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag 2018 is hier te downloaden.